Uncategorized

รูปร่างเล็บ แสดงสัญญาณเตือนโรคภัยร้ายทางด้านสุขภาพอนามัย

ก่อนที่คุณเองจะเจ็บไข้นั้น ร่างกานมักมีสัญญาณเตือนออกทางร่างกายในรูปแบบหลากหลาย กันเลยก็ว่าได้ แต่บางเวลาเราอาจมีการมองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านั้นกันเลย เนื่องจากคิดว่าไม่สำคัญ ซึ่ง ลักษณะเล็บ เป็นสิ่งที่คุณเองจะต้องมีการสังเกต กับการเปลี่ยนแปลง โดยเล็บมีส่วนสำคัญอย่างมาก ที่จะบอกคุณได้ว่า เป็นโรค หากคุณเองทำการสังเกต และคอยศึกษา ก็ย่อมไม่พลาดกับการเกาะติดกันเลยก็ว่าได้   นับได้ว่าลักษณะเล็บ ที่เป็นสาระสำคัญของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่คุณเองจะต้องระวังเป็นอย่างดี

Read More